Main menu

Awarie związane z układem dolotowo-wylotowym

Kiedy układ wylotowo-dolotowy jest zanieczyszczony lub nieszczelny, do sprężarki mogą dostać się ciała obce i spowodować jej awarię. Przyczyną może być:

  • brudny lub nieodpowiedniej jakości filtr powietrza,
  • stare, popękane i niedrożne przewody dolotowe,
  • nieszczelny układ dolotowy,
  • uszkodzona uszczelka lub popękany kolektor wydechowy.

Comments are closed.